Aktuelt

16.09.19

Fagkonferansen 2019

Fagenheten arrangerer sin årlige nasjonale fagkonferanse på Scandic Hell - 6. og 7. november.

Les saken

23.11.18

Presentasjoner fra fagkonferansen 2018

Her finner du alle tilgjengelige presentasjoner fra årets fagkonferanse, 7. og 8. november, på Hell.

Les saken

4.09.18

Revidert Armidilo-manual

Fagenheten har nå revidert den norske versjonen av Armidilo. Manualen er tilgjengelig for nedlasting fra Armidilo-siden.

Les saken

6.03.18

Svein Øverland – debattinnlegg

Svein Øverland skriver debattinnlegg i Psykologisk tidsskrift

Les saken

8.02.18

«Monster» er farlig

Antall dommer for brudd på seksualloven øker. Monsterbetegnelser gir økt risiko for seksuelle overgrep

Les saken

31.01.18

Prop. 154 L (2016-2017)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)

Les saken