23.11.18

Presentasjoner fra fagkonferansen 2018

Her finner du alle tilgjengelige presentasjoner fra årets fagkonferanse, 7. og 8. november, på Hell.

Les saken

3.10.18

Rettspsykiatrisk forum 14. november

Rettspsykiatrisk forum inviterer til møte den 14. november kl 17.00 i Statens Hus, auditoriet.

Les saken

4.09.18

Revidert Armidilo-manual

Fagenheten har nå revidert den norske versjonen av Armidilo. Manualen er tilgjengelig for nedlasting fra Armidilo-siden.

Les saken

24.04.18

Presentasjoner kursdag 24. april

Takk alle deltakere for en fin kursdag på Øya! Her finner du presentasjonene for nedlasting.

Les saken

6.03.18

Svein Øverland – debattinnlegg

Svein Øverland skriver debattinnlegg i Psykologisk tidsskrift

Les saken

8.02.18

«Monster» er farlig

Antall dommer for brudd på seksualloven øker. Monsterbetegnelser gir økt risiko for seksuelle overgrep

Les saken

31.01.18

Prop. 154 L (2016-2017)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)

Les saken