Årets konferanse vil rette oppmerksomhet mot de kompliserte «overgangene» mellom kriminalomsorg og kommunal omsorg. Vi vil få en rekke foredrag fra «førstelinjens» perspektiv, og både juridiske og «behandlingsfaglige» dilemmaer blir trukket opp og diskutert. Vi vil se nærmere på om det finnes aktuelle tilnærmingsmåter for å lette de krevende overgangene til et så vanlig liv som mulig for mennesker som har vært innenfor strafferettspleien på en eller annen måte.

 

Konferansens dag 2 vil i sin helhet foregå i plenumssalen, med tre overbyggende innledninger som leder fram til en paneldebatt med sterke fagpersoner og ulike perspektiver på hva som skal til. Dag 1 vil, som vanlig, ha tre parallelle sesjoner – hvorav den ene legges opp som et symposium over en helhetlig arbeidsmodell for risikovurdering og risikohåndtering og hvor deltakerne deltar på alle delene i sammenheng.

7. – 8. november 2018