«Monsterbetegnelser og kutt i rammen til kriminalomsorgen gir dårlige kår for å jobbe forebyggende»

Fagfolk fra Kriminalomsorgen og Sentral fagenhet for tvungen omsorg har skrevet kronikk i Adresseavisen