Onsdag 7. november:

Sømløse overganger – Jan-Erik Sandlie, Kriminalomsorgsdirektoratet
Ny forskning – Erik Søndenaa, Kompetansesenteret Brøset
Refusjonsordningen – Kristin Øien Kvam/Tonje Wisth, Kriminalomsorgen region nord
Innsikt i egen risiko – Monica Valsø Slind/Tanja Kummermo, Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Arbeid med seksualovergriper i kommunen – Geir Hanslien/Martha Ytterdal, Namsos kommune
Progresjonsstiger – Anita Larsen Ask/Simon Hoem, Haugesund kommune
Hvordan tenke om progresjon – Cecilie Johansen Opsahl, Akershus friomsorgskontor
Risikovurdering – Tor Arne Veie, Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Individrettede tiltak – Jonny Finstad, Ecura
Systemrettede tiltak – Eskil Nyhus, Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Torsdag 8. november:

Sømløse overganger sett fra tilsynsmyndighetens side – Jan Vaage, Fylkesmannen i Trøndelag
Erfaringer fra kommunen – Ragnhild Øvrebø, Stavanger kommune
Hvem snakker vi om? – Karl Heinrik Melle, Den rettsmedisinske kommisjon