Del 1: Risikovurdering

Del 2: Individrettede tiltak (KAOS og R-KAOS)

Del 3: Miljørettede tiltak (dialogisk kommunikasjon)