Møtet foregår i Statens Hus, Auditoriet 22. mai kl 17.00 – 19.30.

Link til program for møtet.

Påmelding til svein.overland@stolav.no innen 20. mai.