Armidilo-S er en forkortelse for Assessment of Risk and Manageability for Individuals with Developmental and Intellectual Limitations who Offend Sexually.

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø. ARMIDILO-S er utviklet spesifikt for å identifisere atferd som øker risiko for seksuelt krenkende atferd. Evalueringer har vist at instrumentet også kan benyttes ved risikovurdering av generell vold (hos personer i målgruppen), med andre ord ved vold, trusler om vold og ildspåsettelse. Instrumentet består av såkalte stabile og akutte ledd. De stabile leddene bør skåres en gang i året, mens de akutte leddene bør skåres flere ganger i året eller så ofte som risikoprofilen gir indikasjoner på.

 

Armidilo-manual for nedlasting

Scoringsskjema for nedlasting

 

ARMIDILO-S brukes for kartlegging av risiko for seksuell vold hos personer med psykisk utviklingshemming

Armidilo internasjonalt

Armidilo er utarbeidet av et sterkt lag av fagfolk under ledelse av professor Douglas Boer ved universitetet i Canberra, Australia. Den siste versjonen ble ferdigstilt i 2013 og Fagenheten har fått tillatelse til å lage en norsk oversettelse som er nedlastbar på denne siden. Den engelske orginalversjonen finnes på www.armidilo.net, og der finnes også oppsummeringer av bakgrunnsforskningen, kontaktinformasjon til forfatterne og annet innhold relatert til Armidilo-verktøyet.