Graden av dialog påvirker konfliktnivået, effektiviteten og trivselen i en gruppe. Det å øve opp dialogen og dermed læringskulturen vil ha positive ringvirkninger til de beslutningene som fattes i gruppa. Det å dele, lytte og utforske andres synspunkter bidrar til kloke beslutninger og et sterkere faglig fundament. I grupper som håndterer alvorlig vold vil de kloke beslutningene alltid trumfe!

Det å arbeide med kommunikasjonen i personalgruppa er en virksom metode for å endre risikofaktorer i miljøet rundt klienten. I Armidilo er faktorene holdninger, informasjonsflyt, kunnskap og konsistens de sentrale sårbarhetsfaktorene i miljøet rundt den utviklingshemmede – en dialogisk måte å kommunisere på kan bidra til å endre og justere alle disse 4 elementene i et arbeidsmiljø som arbeider med vold og overgrepsproblematikk.

Dialogisk kommunikasjon kan øves og trenes i en personalgruppe

Dialog handler enkelt sagt om å:
– lytte fokusert
– stille spørsmål med genuin interesse
– utsette egne vurderinger
– utforske andres antakelser

Det er i fagmøter vi diskuterer de viktige tingene, og det er her vi trenger de klokeste beslutningene. Dialogisk kommunikasjon er enkelt i teorien og vanskelig i praksis – og vi må øve. Enkle strategiske grep kan gjøres for å fremme den dialogiske måten å kommunisere på, og hvordan vi organiserer og gjennomfører fagmøtene våre på er av stor betydning!

Dialogiske handlinger krever en dialogisk holdning: det å ville lære, det å lytte respektfullt, det å være nysgjerrig og det å utforske andre.