Fagenheten ligger i Trondheim, samlokalisert med Regional sikkerhetsavdeling, og har ansvaret for gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg (Straffeloven § 63). Alle som dømmes til tvungen omsorg blir overført til Fagenheten for utredning/kartlegging og i samarbeid med den dømtes hjemkommune blir det bygget opp et bo- og omsorgstiltak hvor den dømte skal gjennomføre dommen. Alle saker med tvungen omsorg tas opp i retten hvert tredje år, hvor gjentakelsesfare vurderes og dommen enten videreføres for tre nye år eller går til opphør.

Fagenheten har et ambulerende fagteam med psykiatere, psykologer og fagrådgivere som driver tilsyn, veiledning og rådgivning overfor bo- og omsorgstiltakene lokalt og det er Fagenheten som har det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for alle som gjennomfører særreaksjonsdommen tvungen omsorg.
Ved avdeling Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri har Fagenheten en egen døgnavdeling med 7 sengeplasser. I tillegg til de som er dømt til tvungen omsorg tilbyr Fagenheten døgnplass til judisielle observasjoner, varetektssurrogat og til soning av fengselsstraff i institusjon dersom det er ledig kapasitet. Fagenheten er ingen helseinstitusjon i vanlig forstand, og alle innleggelser i sengeavdelingen skjer etter en rettslig kjennelse fra en domstol.

Fagenheten består av et ambulerende fagteam og en egen døgnavdeling med for tiden 7 sengeplasser